بایگانی برچسب: تشویق

تفاوت مدیر خوب و مدیر بد | 11 چالش که تفاوت مدیران را نشان می دهد.

تفاوت مدیر خوب و مدیر بد، در نوع واکنش آنها به چالش ها آشکار می شود. این چالش ها ممکن است با کارمندان زیردست باشد یا با مدیران بالادست. ممکن است در مورد مسائل کاری باشد یا در مورد مسائل شخصی. ممکن است داخلی باشد یا بیرونی… در تمام موارد بالا، نوع برخورد مدیر خوب […]