بایگانی برچسب: استراتژی بازاریابی

استراتژی بازاریابی و نقش آن در انواع سازمان ها

Marketing-Strategy

استراتژی بازاریابی (Marketing strategy ) یا راهبرد بازاریابی استراتژی بازاریابی فرآیندی است که به سازمان اجازه می دهد تا منابع محدود خود را برای برآورده کردن نیازهای نامحدود سازمان متمرکز کند. این استراتژی شامل تجزیه و تحلیل وضعیت اولیه استراتژیک شرکت قبل از تدوین، ارزیابی و انتخاب موقعیت رقابتی بازار محور است که به اهداف […]